Pożyczka hipoteczna jako dźwignia inwestycyjna

Pożyczka pod zastaw nieruchomości stanowi jedno ze źródeł pozyskania dodatkowego kapitału. Pożyczka może zostać przeznaczona przez nas na dowolny cel. W odróżnieniu od kredytów gotówkowych pożyczka tego typu pozwala na uzyskanie zdecydowanie wyższej kwoty, a termin spłaty może zostać ustalony na nawet 25 lat.

Kto może starać się o przyznanie pożyczki hipotecznej?

Zobowiązanie finansowe jakim jest pożyczka hipoteczna może zostać zaciągnięte przez każdą osobę pełnoletnią, która posiada wyliczoną prze bank zdolność kredytową oraz znajduje się w odpowiednim wieku. Pożyczkobiorca nie musi być rzecz jasna właścicielem nieruchomości, która stanowić będzie zabezpieczenie, wystarczy że właściciel zgodzi się udostępnić swoją własność pod cel kredytowy. Pewnego rodzaju utrudnieniem może być w tym wypadku prowadzona działalność gospodarcza. W części banków istnieje obawa, że środki pochodzące z pożyczki zostaną przeznaczone na ratowanie swojej firmy, która znajduje się w słabej kondycji finansowej. Na szczęście nie wszystkie instytucje podchodzą do tematu w tak rygorystyczny sposób, a środki uzyskane z tytułu przyznanej pożyczki z powodzeniem mogą zostać spożytkowane w celach biznesowych.

Pożyczka hipoteczna jako dodatkowe źródło finansowania inwestycji

Pożyczki hipoteczne bardzo często wykorzystywane są jako dodatkowy instrument związany z finansowaniem inwestycji. W większości przypadków fundusze te przeznaczane są na zakup kolejnej nieruchomości właśnie w celach inwestycyjnych. Nie dotyczy to jednak najczęściej mieszkań kupowanych na wynajem, tam istnieje bowiem możliwość uzyskania tradycyjnego kredytu mieszkaniowego, a zabezpieczenie stanowić może już hipoteka na nowej nieruchomości. Właściwszym wykorzystaniem środków uzyskanych z pożyczki hipotecznej może być zakup mieszkania w złym stanie technicznym, które zostanie następnie wyremontowane i sprzedane z zyskiem. Przy zakupie tego typu nieruchomości ważne jest aby mieszkanie nie posiadało żadnych obciążeń, gdyż może to ograniczyć ewentualną szybką sprzedaż wyremontowanego mieszkania. W tej kwestii kredyt na innym mieszkaniu okaże się zdecydowanie lepszym rozwiązaniem. Dodatkowo przy kupowaniu nieruchomości pod inwestycję wymagane jest szybkie podejmowanie decyzji, tak aby okazja nie uciekła sprzed nosa, a posiadając już wypłacone środki z pożyczki możemy niemal od razu przystąpić do transakcji.

Wycena nieruchomości na potrzeby pożyczki

Ważnym elementem całej procedury związanej z uzyskaniem pożyczki hipotecznej jest dokładne oszacowanie przez bank wartości nieruchomości, która stanowić będzie zabezpieczenie. W tym celu należy zlecić rzeczoznawcy majątkowemu przegotowanie dokumentu jakim jest operat szacunkowy. Wycena może zostać przeprowadzona zarówno przez wewnętrzny dział banku, jak również przez zewnętrznego rzeczoznawcę, ważne jednak aby znajdował się on na liście rzeczoznawców honorowanych przez konkretny bank. Wartość nieruchomości wynikająca z operatu może zostać jednak zmieniona przez bank, tak aby uzyskać wymagany poziom zabezpieczenia.

Jak wygląda zabezpieczenie banku?

Podobnie jak w przypadku kredytów zaciąganych na zakup mieszkania bank w celu zabezpieczenia swojej wierzytelności dokonuje określonych wpisów w czwartym dziale księgi wieczystej. Od tej pory nieruchomość ma obciążoną hipotekę. Po spłaceniu całej pożyczki i uregulowaniu wszystkich zobowiązań należy uzyskać z banku zaświadczenie za zgodą na wykreślenie hipoteki. Następnie w sądzie w Wydziale Ksiąg Wieczystych składamy wniosek o wykreślenie hipoteki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.